Projectfalen, faalkosten en verspilling

Iedereen heeft wel eens te maken gehad met projecten. Dat hoeft nog niet eens direct als deelnemer te zijn, dat kan ook als omstander. Denk maar eens aan een verbouwing thuis of bij de buren, of een implementatie van een nieuw softwarepakket in jouw organisatie. En, hoe verliep dat? Het is vaak bijzonder wanneer het allemaal strak verloopt. Want meestal loopt het niet zo soepel, er gaat wel eens iets behoorlijk mis.

Zelfs bij organisaties die zich erin hebben gespecialiseerd! Er gaat geen maand voorbij en je kunt er geen dagblad op naslaan, of je komt wel berichten tegen over projecten die niet echt soepel lopen. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Volgens het woordenboek (Van Dale) mogen we ‘tekortschieten, mislukken, fouten begaan, of zijn doel niet bereiken’ ook wel falen noemen.

Faalkosten en verspilling

krantenkop projectfalen, faalkosten bouwAl dat projectfalen kost enorm veel geld. De faalkosten in de bouw worden geschat op meer dan 10% van de totale omzet, en dat tegenover minder dan 2% winst. Omgerekend betekent dat ruim 5,5 miljard euro faalkosten per jaar in de bouw. Maar dat is niet bouwspecifiek, ook aan falende ict-projecten – alleen al bij de bij de overheid – gaan er jaarlijks miljarden verloren. Echter, deze percentages en kosten zijn slechts een topje van de ijsberg.

Onderzoeken uit de jaren negentig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Scandinavië toonden dat 30% van de bouw uit rework bestaat, slechts 40 tot 60% van de potentiële efficiency van de arbeidskrachten wordt gebruikt, ongelukken wel 3 tot 6% van de totale projectkosten kunnen uitmaken, en minstens 10% van alle materiaal wordt verspild. En dit zijn nog lage getallen wanneer je dat vergelijkt met de hoeveelheid verspilling die ontdekt werd in de productiewereld door world-class bedrijven zoals Toyota.

Serieus probleem

Met andere woorden, een faalkostenpercentage van 10% is een erg voorzichtige schatting. Het is aannemelijker dat die rond de 40% ligt. Wanneer we daarmee doorrekenen, liggen de faalkosten voor de bouw eerder rond de 22 miljard euro per jaar, oftewel ruim 60 miljoen euro per dag! En dan hebben we het alleen nog maar over de bouw. Nemen we geheel bv Nederland, met al het projectmatig werk, dan liggen hier enorme kansen om financieringstekorten in een klap op te lossen.

Is er een probleem met projecten en de manier van managen? Er is genoeg bewijs dat erop wijst dat dit inderdaad het geval is. Zelfs het Britse Standaardisatie Instituut geeft dit toe. Een conservatieve inschatting van de omvang van de kwestie is dat ruim 80% van de projecten serieuze problemen ondervinden. Ze zijn te laat, boven budget, en/of leveren niet wat er van ze vereist werd.

Hoe komt het toch dat we fouten doorgeven aan de volgende in de keten, of andersom, dat we gewoonweg fouten accepteren en daarmee verdergaan? Literatuur- en case-onderzoek laten vijf hoofdoorzaken zien.

 
Copyright!