Gecertificeerd Harada Methode Trainer

Vanaf 7 juni 2018 mag ik me officieel Harada Method Trainer noemen. Onlangs heb ik uit handen van Harada Master Trainer Jim Lippens mijn certificaat mogen ontvangen. Dat was op een bijzondere locatie, namelijk bij het opleidingscentrum voor Toyota Nederland. Harada Methode Trainer certificaat overhandigd door Jim Lippens aan Rudy Gort bij Toyota RaamsdonksveerBijzonder omdat de Harada methode ook wel ‘de menselijke kant van lean’ wordt genoemd. En als je over lean hebt, dan denk je aan Toyota. We waren daar overigens voor overleg voor een gezamenlijk event (klik voor info), waar we die menselijke kant extra gaan belichten.

Maar wat is nu die Harada methode? Voordat ik dat uitleg, is het interessant eerst te kijken hoe het ontstaan is. De methode is bedacht door Takashi Harada toen hij docent was aan een van de slechts presterende scholen – van de 380 – in Osaka (Japan). Er was veel uitval, criminaliteit en zelfmoord onder de middelbareschool scholieren. De jongeren geloofden niet in zichzelf, of dat ze iets zouden kunnen bereiken. Sportief succes, zoals in atletiek, bleef dan ook uit. Daar alles wilde hij iets aan doen.

Zelfsturend: dromen, doelen, doen

Vastberaden om hier verandering in te brengen, wist Takashi Harada met zijn methode de school binnen drie jaar als een van de beste in atletiek te maken. De school werd uiteindelijk zes jaar op rij nummer één. En vele van zijn studenten maakten ook in hun schoolprestaties grote sprongen. Sterker nog, voorheen ‘waardeloze’ studenten kregen een studiebeurs en werden succesvol. Vandaar dat deze methode zoveel aandacht trekt binnen de bedrijfswereld, waar Takashi nu ook actief is.

“Winnaars kun je niet zomaar kiezen, die moet je ontwikkelen.” – Takashi Harada

Het grootste probleem is dat zowel leerlingen als hun ouders het verlangen en motivatie misten om een zinvol bestaan te leiden. Ze hadden geen droom om voor te leven. Maar dieper in hun hart hadden ze wel degelijk dromen, ze hadden echter het geloof verloren dat dromen uit konden komen. Dat kwam door wat ze om zich heen zagen, veel negatieve dingen.

Om hier uit te komen moet je je droom omzetten in doelen en concrete (dagelijkse) acties met zelfreflectie. Waar ben ik wel goed in? Hoe zet ik mijn talenten, en die van anderen, in? Het gaat erom zelfsturend te worden, zonder ouders of volwassenen om je te sturen. De kracht van de methode is dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen succes door een doel te kiezen en stap voor stap een proces volgt om daar naar toe te werken.

Houvast met 5 hoofdstappen

Wat het zo uniek maakt zijn de begeleidende documenten bij de stappen, die je houvast geven en reflectie bieden op je dagelijks presteren. Het geeft focus op jouw doelen. Dat begint met een vragenlijst over het huidige niveau van zelfsturing. Hierin zitten de ingrediënten die je verder helpen of die tegen je kunnen gaan werken. Dit gebruik je bij het tweede document waarin je je langetermijndoel beschrijft. Je persoonlijke drijfveren waarom je dit wilt, zet je in kwadranten.

Hier wordt het kaf van het koren gescheiden. Want wie iets alleen voor zichzelf doet, en geld gedreven is, zal niet ver komen. De successen komen uit de hoek waar mensen gedreven zijn om iets voor anderen, de wereld, te willen betekenen. Dat trekt eerder ook anderen aan, die zich willen aansluiten. In dit document zit ook de verdere reflectie, over successen en remmende factoren.

Om tot je doel te komen gebruik je een voorbereidende oefening waarbij je 50 (!) positieve dingen over jezelf noteert. Waar was je in het verleden succesvol in? Herlees de lijst en kies 10 mogelijke toekomstige doelen. Bespreek ze eens met vrienden. Wie zijn jouw helden / inspirators en waarom? Breng de doelen daarna terug tot 3 en kies tenslotte 1: iets wat jou een opwindend leven gaat geven.

Wanneer je het ‘lange termijn doel formulier’ hebt ingevuld, maak je een vertaling van het hoger doel in acht subdoelen met elk acht acties. Dit levert een 8 bij 8 kaart op, waarbij balansacties en routines alvast een plek krijgen. Voor het checken van de dagelijkse routines heb je een aparte scorelijst. Dit is jouw spiegel; kun je je aan je eigen beloften houden? Geloof me, dit houdt je scherp!

Je dagelijkse focus hou je vast door het voorbereiden van de volgende dag, met daarin je belangrijkste acties. Hierdoor laat je je niet leiden door de waan van de dag, maar door wat er moet gebeuren. Je zult merken dat je meer gedaan krijgt, resulterend in een voldaan gevoel. Al met al lijkt het veel qua administratie, maar dat zit in de opstartfase, dagelijks is het slechts minuten werk. Je dagagenda kun je ook vervangen door een scrum-bord, het is maar wat voor jou het beste werkt.

Harada methode coaching

Ook al ben je zelf de katalysator voor jouw groei, en niet iemand anders, is het wel handig iemand te hebben als coach om je te helpen op het door jouzelf uitgestippelde pad te blijven. Zodoende begint elke sessie met een (korte termijn) driemaandendoel, om te ervaren – onder begeleiding van een gecertificeerde Harada coach – wat deze methode jou kan brengen.

Vraag hier info voor Harada-training
 
Copyright!