Op welk lean volwassenheidsniveau zit uw organisatie?

Er bestaan een vijftal lean volwassenheidsniveau’s. De omvorming naar een lean-organisatie naar niveau 4 betreft een lastige transformatie, een cultuuromslag, die jaren kan duren. De tijd om de basisprincipes van lean in een organisatie op z’n plek te krijgen blijkt minimaal drie jaar te zijn, plus nog eens twee jaar om alle medewerkers al lerend voldoende te trainen (coachen) zodat het systeem zelfvoorzienend wordt.

Het duurt dus even voordat een groot aantal mensen, inclusief het hoger management, het verschil tussen lean- en traditioneel denken is bijgebracht. Veel van de tijd gaat zitten in experimenteren, voordat het lean-denken een automatisme wordt. Eerst iets over de vijf lean volwassenheidsniveau’s en welke aspecten belangrijk zijn.

Lean volwassenheidsniveau’s

De lean volwassenheid kun je verdelen in een vijftal niveau’s, oplopend van: reactief, formeel, toegepast, autonoom tot way of life (zie het lean maturity model van prof. Peter Hines hieronder). Daarbij wordt telkens getoetst op een drietal aspecten.

lean volwassenheidsniveau's - lean maturity model

Geef je op voor gratis lean-volwassenheidsscan!

Het eerste aspect is werkwijze, dat betreft vooral de frequentie waarin men iets doet (ritme). Je kunt je voorstellen, dat als je iets dagelijks doet het pas een way of life wordt. Het tweede aspect is vrijheid, dat gaat over betrokkenheid en empowerment van de medewerkers. Hoe breder (ook keten), hoe beter. Het derde aspect is best-practice, dat gaat over het lerend vermogen. In hoeverre worden prestaties visueel gemaakt, gemeten en op gereflecteerd?

Geen vaste routekaart, wel stappen

De grote vraag is dan, hoe kom ik zo ver? Helaas bestaat er geen routekaart die hetzelfde is voor alle bedrijven, want elk bedrijf is anders en zit op een ander volwassenheidsniveau. Het tijdspad is mede afhankelijk van de afwijking tot de ‘lean-koers’. Wel hebben succesvolle transformaties overeenkomsten, zoals de stappen en initiatieven die zijn ondernomen. De kunst is als het ware een eigen trap te leren bouwen om hogerop te komen. Belangrijk hierbij is het betrekken van de mensen om wie het gaat en ze zekerheid te geven.

Vraag hulp aan een ervaren gids!

 

 
Copyright!