Gepost door op 28 november 2017 | Geen reacties op Innovatie vereist sociale innovatie, dat begint bij purpose!

De uitdagingen in de wereld zijn enorm te noemen. Zo kent de bouw doelstellingen van 30% productiviteitsstijging (2030) en 100% circulair en energieneutraal bouwen (2050). Om dit te verwezenlijken kijkt men hoopvol naar opkomende technologieën. Daarbij vergeet men echter dat innovatiesucces voor bijna driekwart afhankelijk is van sociale innovatie!

Dus die technologische ontwikkelingen gaan alleen maar werken door vooral aan organisatieontwikkeling te doen. En wat blijkt? Daar steken we juist minder geld in dan voorgaande jaren. Maar wat is eigenlijk sociale innovatie? En waar moeten we aan denken om dit vorm te geven?

Organisatiebrede ontwikkeling

Sociale innovatie gaat over het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (leiderschapsontwikkeling), het hanteren van innovatieve organisatievormen (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige relaties (intern en met partners en klanten). Er moet dus niet alleen gewerkt worden aan de ontwikkeling van de werknemers, maar van de gehele organisatie.

Organisatieontwikkeling is een complexe educatieve strategie bedoeld om de overtuigingen, houdingen, waarden en structuur van organisaties te veranderen, zodat ze zich beter kunnen aanpassen aan nieuwe technologieën, markten, uitdagingen en de duizelingwekkende snelheid van veranderingen zelf, aldus Buchanan en Huczynski. Dit samenspel tussen de mens en techniek kennen noemen we sociotechniek.

Balans tussen mens en techniek

Sociotechniek, afgeleid van de systeemtheorie, komt uit de jaren zestig en werd populair in de jaren zeventig en tachtig. In het kort stelt deze theorie: wanneer een organisatie succesvol wil zijn, moet zij een samenhang vinden tussen het sociale en technische systeem, dat past bij de purpose en de externe omgeving van de organisatie.

Een bekend voorbeeld van een sociotechnisch systeem is het lean-managementsysteem van Toyota. Het bijzondere van de lean-cultuur – indien goed opgezet – is dat het technische systeem (tools en technieken) en het sociale systeem (principes en gedrag) sterk met elkaar samenhangen.

“Het sociale en het technische systeem vormen samen de kern van het lean-managementsysteem”

Om optimaal te presteren moet er een balans gevonden worden. Wat voor organisatie willen we zijn (purpose)? En met wat voor mensen willen we op welke manier samenwerken? Dat zijn daarom wellicht de belangrijkste ondernemersvragen voor de toekomst, stellen ook Wierdsma en Swieringa. Waarom?

Purpose leidt tot profit

Een goed doordachte purpose focust op onderscheidende waarden en biedt houvast wanneer keuzes gemaakt dienen te worden. De purpose is namelijk de manier om het ‘waarom’ vast te leggen, het geeft ideeën over de algemene richting en daarmee focus. Indien goed verwoord, geeft de purpose mensen een gevoel van betekenis, richting, kansen en prestatie.

Het is steeds meer de reden voor werknemers om bij een bepaalde organisatie te willen werken. Handig in een krappe arbeidsmarkt. Purpose is de drijfveer voor het verwezenlijken van een droom en heeft derhalve een sterke, bindende functie. Deze alignment is erg belangrijk, want het zorgt voor stabiliteit in wat anders een schuivende organisatiedynamiek zou zijn.

Organisaties die sturen vanuit een purpose die groter is dan zichzelf, en echt iets willen betekenen voor de maatschappij, presteren financieel ook nog eens veel beter. Hoeveel beter? Onderzoek (1) laat zien dat zijn een 14x hoger rendement genereren (dan de top 500 van S&P).

Redenen genoeg om hier eens goed over na te denken! Daarom staat onderin mijn lean-huis model purpose als bodem, een gezonde ondergrond om verder op te bouwen. Wil je ook weten hoe? Neem dan contact met mij op voor een verkennend gesprek.

Aanvragen verkennend gesprek


Geen reacties

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.